За Нас

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Работно време - ясла

7.30ч. – 19.00 ч.

За Ваше удобство и според индивидуалните Ви желания, детска ясла „Доверие” предлага:
- почасови грижи
- целодневни грижи
- вечерни и нощни грижи
- съботно-неделни групи

Цени - ясла

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА „ДОВЕРИЕ“

ЦЕНОВА ЛИСТА  за  2016/2017 учебна година

  1. Mесечна такса – 610 лв. за периода от  01.09.2016 г. до 30.06.2017 г. (пакет грижа, обучение, храна) за едно дете. При две деца от семейство, цената за двете е в размер на 1000 лв.
  2. За месеците септември (първи от договора) и юни (последен от договора) се заплаща пълна такса. Отстъпки се правят по реда, описан в настоящия договор, единствено и само по здравословни причини.
  3. Еднократно заплащане на годишна такса за периода  от 01.09.2016 г. до 30.06.2017 г./10 месеца – 5% отстъпка от сумата. Отстъпката при отсъствия по здравосл. причини също е с 5% по-ниска от регламентираната в договора.
  4. Еднократно заплащане на ½ годишна такса(за пет месеца) с 2% отстъпка от общата сума. Отстъпката при отсъствия по здравосл. причини е с %  по-ниска от регламентираната в договора.
  5. Такса обучение ½  ден (до обяд) за трета и четвърта подготвителна група – 330 лв. (вкл. плодова закуска), 430 лв. (вкл. закуска, плодове и обяд), която се заплаща от 1-во до 5-то число на текущия месец. Ако детето е болно важи клаузата за отстъпка (4 лв. при такса от 330 лв. и 7 лв. при такса от 430 лв.  на ден при отсъствие от 10 поредни календарни дни, като отстъпката се прави само за работните дни).
  6. Еднократна такса за индивидуален комплект учебници и помагала по български, английски език, изкуства, музика, електронни уроци, застраховка и др. – 150 лв. (заплаща се от 01.09. до 10.09.2016 г.) /за децата в детската ясла, родени през 2014 г. тази такса е в размер на 80лв./
  7. Tакса за 1 ден – 35 лв. (пакет грижа, обучение, храна). При две деца от семейство, когато и двете деца присъстват за деня, дневната сума за двете деца е 50 лв. Когато само едното дете е на детска градина , таксата е стандартна – 35 лв. Тази такса  е подходяща за  м.07 и м.08 и за период на адаптация на ново дете.
  8. Tакса за ½ ден – 22 лв. (пакет с включени закуска, плодове, обяд и обучение) и почасово – 5лв. на час (без храна). При две деца от семейство, когато и двете деца присъстват за деня до обяд, дневната сума за двете деца е 38 лв.

Таксите за 1 ден и ½ ден се заплащат в понеделник, според броя на дните, в които ще идва детето и се приспадат или връщат, ако се наложи отсъствие, след като е уведомена детската градина и яслата.

9. Такса за допълнителни занимания (по желание на родителите) – спорт 2 пъти седмично (предлагаме футбол и художествена гимнастика);  ски-училище - курс от 5 поредни дни; лагери, екскурзии, куклен театър,  съботно-неделни дейности  и др. (договарят се).

10. Такса за индивидуални занимания (по желание на родителите) – логопед, психолог и др. специалисти (договарят се със специалиста).

11. Таксата за м. 07 и м. 08 се заплаща според нуждите на родителите, т.е. според броя посещения на детето по установената дневна такса от 35 лв. или  месечна такса в размер на 610 лв.  (чл.1, 2 и 3).

12. Такса за гледане на децата извън работно време, събота, неделя и нощуване (по желание на родителите) - с допълнителна уговорка и договаряне на цена.

13. Депозит за запазване на място (ново дете) – 300 лв., които се приспадат от таксата за първия месец и не се връщат, ако родителят се откаже.

14. Депозит за запазване на място за следващата учебна година – 300 лв,, които се приспадат от таксата за месец 09.2017 г. и се заплащат през м. април  2017 г. Депозитът не се връща, ако родителят се откаже. При две деца от семейство депозитът и за двете деца е в размер на 300 лв.

15. Такса за запазване на място при продължително отсъствие (1 месец и повече) по различни от боледуване причини, като пътувания и др. (без м.07 и м.08) – 200 лв. на месец. Тази такса не се връща или приспада от следваща такса след завръщането на детето, а пази мястото му за периода на отсъствието и на това място не се приема ново дете.                                                                                                        

16. Такса за допълнителен престой на детето след 19.00 часа,поради закъснение на родителя или при уговорка за допълнително гледане - 5.00 лв. за всеки започващ ½ час след 19.00 часа.

                                                                              Директор: Илонка Горанова

 С грижа, за Вашите деца!

twitter