За Нас

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Работно време - ясла

7.30ч. – 19.00 ч.

За Ваше удобство и според индивидуалните Ви желания, детска ясла „Доверие” предлага:
- почасови грижи
- целодневни грижи
- вечерни и нощни грижи
- съботно-неделни групи

Екип

м.с. Адриана Андреева - управител на ЧДЯ "Доверие" и медицински администратор от 11 години.

Завършила Медицински университет - София. Има 17 години стаж в ДК с деца от 0 до 18 г. (детска пулмология, урология, неврология, реанимация и коремна хирургия). Завършила допълнително обучение за инхалаторно лечение на деца. Преминала редовна форма на обучение за условията и реда на провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия. В ЧДГЯ "Доверие" е от 11 години. При здравословен проблем на дете, то има възможност да бъде изолирано и за него да се положат адекватни медицински грижи до пристигането на родителите. Провежда ежедневен сутрешен филтър на децата, осъществява основната комуникация с родителите и контролира спазването на правилното почистване, дезинфекция и аерация на помещенията в ЧДГ "Доверие". На всеки три месеца се прави профилактичен преглед на децата - и в яслата, и в градината (мерене на ръст, тегло, преглед, водене на медицински картон, отразява се нервно-психологическото развитие на всяко дете).

 

 Валентина Ласкова - помощник възпитател в детска ясла "Доверие" от 10 години.


Боряна Манева - помощник възпитател

Севдалина Танева - помощник възпитател 

 

Валентина Иванова - помощник възпитател


Ангелина Йорданова - помощник възпитател

 

 С грижа, за Вашите деца!

twitter