За Нас

Мисия и Ценности

       Всички вие млади хора, устремени в усилията си да създадете уютни условия за отглеждане, възпитание, обучение и сигурност за вашите деца, имате нужда от верен съюзник, на когото да се доверите в забързаното ежедневие. Място, на което с много любов и вяра да поверите безценното си същество. Хора, които ще обичат, прегръщат нежно, учат и възпитават Вашето детенце.

Това е нашата мисия, ЧДГ и ясла “Доверие” да създаде условия и среда, взаимоотношения, които са близки до семейните, с дух на национално самочувствие и гордост, че сме българи. На този принцип е изградена и нашата концепция.

Да съхраним българския семеен дух на разбирателство, взаимопомощ, съпричастност към радост, болка и тъга. Да помогнем на детето да разбира и споделя чувствата си и най-вече да спечелим неговото доверие и всеотдайност. Е, тогава е лесно...

Илонка Горанова

Директор

 С грижа, за Вашите деца!

twitter