За Нас

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Работно време - логопед

Всеки петък от 18:30-19:30ч.
се провежда безплатен
консултативен час
с предварително записване
на тел.: 0888 813 532

Безплатно

Консултативен час при логопед

Провежда се всеки петък
от 18.30 – 19.30ч.

Предварително записване

на тел. 0888 813 532

Услуги на логопедичния кабинет

Услуги на логопедичния кабинет:

  • Логопедична диагностика и терапия.
  • Диагностика и превенция на когнитивното и езиково развитие в ранна възраст – 3 - 4 години.
  • Диагностика на готовността за постъпване в училище.
  • Тест за определяне на IQ – 4 – 18 години.
  • Групови занимания за развитие и обогатяване на езиковата и когнитивна сфера.
  • Консултиране на родители.

  • БЕЗПЛАТЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЧАС – всеки петък 18.30–19.30ч. – предварително записване на тел. 0888 813 532

 С грижа, за Вашите деца!

twitter