За Нас

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Работно време - логопед

Всеки петък от 18:30-19:30ч.
се провежда безплатен
консултативен час
с предварително записване
на тел.: 0888 813 532

Безплатно

Консултативен час при логопед

Провежда се всеки петък
от 18.30 – 19.30ч.

Предварително записване

на тел. 0888 813 532

История на логопедичния кабинет

Логопедичният кабинет в Доверие функционира от 2005 година, но...

Историята започна с първия случай от моята практика. Преди 14 години една майка ме потърси, за да й препоръчам по-добро помощно училище за момченцето й на 5 години, което беше набедено за умствено изостанало поради затрудненията си в езиковото и комуникативно развитие. Прегледах детето, започнах работа с него и след две години той постъпи в първи клас на държавното училище. През 2008 година същата майка ми разказа, че синът и завършва Английска гминазия и то като отличник. И тогава разбрах, че това го мога.

Минаха години, срещнах се с много деца и родители и с голямо търпение и любов се намесих и промених много детски съдби. Така от ден на ден осъзнавам значението на моята работа и я откривам като мисия, за която се боря.

В света на напрегната конкуренция, с нарастването на абстрактността на съвременното училище и „пропастите” на общуване между поколенията, броят на децата с намалена адаптация към изискванията на средата нараства неимоверно. Родителите на такива деца се затварят в омагьосания кръг на „определената непълноценност” и не намират сами ресурс да се справят с проблема. И несъмнено ролята на логопеда, особено ако е и психолог, е повратна.

Какво прави уникална намесата ми в историята на такива деца:

Като специалист с многостранни познания, аз непрекъснато уча и се квалифицирам. Отделям специално внимание, енергия и грижа, стимулирам цялостното развитие на детето. Логопедът играе с детето, а играта е естественият посредник в обучението.

Подходът ми е индивидуален, набелязвам какви са стъпките за следване и избягвам дидактични, схематично-систематизирани подходи, а прилагам творчество и стимулирам творчество.

Аз приемам детето такова, каквото е, и с много грижа и любов му помагам да намери своята пътечка към развитие.

В основата на напредъка е позитивната подкрепа, независимо от трудностите.

Грижа се и за родителите, променям техните нагласи към детето и насочвам правилното общуване с него.

За мен не е толкова важна диагнозата-етикет, а работя за постигането на развитие стъпка по стъпка.

Дани Маркова - логопед и психолог

 С грижа, за Вашите деца!

twitter