Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Кога да учим детето на уважение?

Още когато се родят трябва да започнем да учим нашите деца на основните норми на уважение и съжителство. Ако ги имат заложени у себе си още от съвсем мънички, ще бъде по-лесно да ги възприемат и да ги доразвият в един малко по-късен етап.

 

  1. Първото е да възпитаваме с добрия пример – децата се научават чрез имитация и в един начален етап на своето развитие основният модел на подражание са техните родители, затова не можем да изискваме от детето да казва „благодаря”, ако ние не сме го казвали никога пред него. Малко по малко го приучвайте към основните норми на възпитание и любезност докато ги използвате постоянно пред него и към него, разбира се. Казването на „благодаря”, „моля” и искането на извинение, когато сме притеснили някого, са основните норми на уважение.
  2. Уважението започва с най-близките – ако у дома детето не слуша, крещи ви, обижда ви и дори ви удря, не е възможно после да се възпита в детската градина или в училище. Поддържането на стабилни норми у дома и постигането на уважение към вас самите е първата крачка към това после да пренесе това поведение и към своите приятели, съученици, учители и т.н.
  3. Ако видите невъзпитано държание на улицата или по телевизията, обяснете на детето, че това не е хубаво и му кажете как трябва да се държи възпитано. Например, ако видите как някой хвърля боклук на улицата, кажете на детето, че така не се прави и боклуците трябва да се изхвърлят в коша за боклук.
  4. Не се опитвайте да научите детето на обноски и да му обясните всичко за един ден. Научаването на уважение е нещо, което продължава дори през целия живот, то се показва с конкретната ситуация, конкретния контекст, пред който е изправено детето: когато сте в градски транспорт – да отстъпва място на по-възрастните и майките с деца; когато купувате нещо в магазина – да го поиска любезно и възпитано; когато срещате някой познат – да го поздравява учтиво и т.н.

 С грижа, за Вашите деца!

twitter