Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Кога да запишете детето на детска градина?

Мненията за това, кога да се даде детето в детска градина, силно се разминават в различните страни. В Израел, например, майчинството продължава само 3 месеца, след което майката трябва да се върне на работа.

Противоположна тенденция се наблюдава в САЩ. Американските психолози смятат, че детето на възраст до 1 година се нуждае от майка си 24 часа в денонощието, до 3 годишна възраст - може да потърпи, ако майката излезе за кратко в другата стая, а едва след 3 годишна възраст то е способно да остава само в продължение на няколко часа.
Съществува и мнение, че детето изобщо не трябва да се дава на детска градина, особено ако има баба, готова да се грижи за него. Но детето, което живее под постоянна опека, рискува да израсне напълно неприспособено към живота на възрастните, към работа в колектив, може да стане зависимо и асоциално и да не развие умения за общуване с другите хора.
Що се отнася до стреса, който детето изпитва през първите дни в детската градина, то той се равнява на стреса, който детето изпитва и в училище. Не допускайте в никой случай то да възприеме детската градина като вид наказание. Проучете внимателно детските заведения, разговаряйте с директорите и персонала и се убедете, че атмосферата там гарантира физическия и емоционален комфорт на малчугана.
В нашата страна преобладава мнението, че детето трябва да се даде на детска градина след втората му година, а още по-добре е, ако това стане след третата. Това е свързано с факта, че децата често боледуват, а също и с това, че детските учителки и лелките не са в състояние да осигурят достатъчно грижи за всяко едно от децата в групата, когато те все още не умеят да държат лъжица или да се обличат самостоятелно.
Колкото... по-малко е детето, толкова по-слаба е неговата имунна система и толкова по-възприемчиво е то към различни инфекции. Преди постъпването си в детската градина детето трябва да има изградена самостоятелност, а също и определена самодисциплина за да свикне бързо и безпроблемно с установения дневен режим.

 С грижа, за Вашите деца!

twitter