Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Изучаването на чужд език в детската градина

През цялата си история човечеството е проявявало сериозен интерес към изучаването на чужди езици.

Преди 500 години господстващ в образованието, търговията, религията и държавното управление на Западния свят бил латинският. Днес най- изучаваният чужд език в света е английският.

Владеенето на чужд език се е превърнало в нещо обичайно - около 60% процента от хората по света владеят по няколко.
Днешните деца растат в глобална общност, в която бизнесът и социалните връзки се осъществяват с едно натискане на бутона на мишката. Не минава и ден от живота ни без да общуваме. Съвременните постижения в областта на науката и техниката са реалност благодарение на връзките между различните култури по света. Изучаването на чужди езици в детството подготвя детето да стане истински „Гражданин на света”

- Как е организирано изучаването на чужд език в детската градина?
Повечето детски градини предвиждат обучение по чужд език като допълнителна дейност по желание или като част от задължителната програма. Така децата се запознават с чуждия език и култура в познатата им вече група, с която общуват, играят и откриват света всеки ден. Обикновено ако са предвидени като дейност по желание, занятията по чужд език се провеждат от външен учител с филологическо или педагогическо образование (а много често и от студенти с добри познания по дадения език).

- На колко години детето да започне да изучава чужд език?

Добре е изучаването на чужд език да започне в предучилищна възраст (3-7 години). Точно на колко години да стане това зависи преди всичко от индивидуалното развитие на вашето дете. Някои учени виждат в ранните години от детството критичен период, след който мозъкът губи много от възможностите си за усвояване на чужди езици. Установено е, че децата, започнали да изучават чужд език преди да навършат 12 години, се справят много по- добре и с по- голяма лекота от тези, които започват по- късно. Детският мозък е много по – приспособим от този на възрастните и възприемането на чужд език от децата става много по- бързо и лесно.

- Няма ли изучаването на втори език да попречи на овладяването на родния?
Не. Според най- новите изследвания усвояването на два езика допринася за по-доброто усъвършенстване на родния и съдейства за познавателното развитие. Когато детето учи още от малко чужд език, то може да го овладее толкова добре, колкото и родния си, а по- късно научава лесно и втори чужд език. То осъзнава много по- рано факта, че всеки предмет има свое име, разбира бързо логическите понятия, тъй като пренася усвоеното от единия език върху другия, възприема речта като своеобразна действителност.

 С грижа, за Вашите деца!

twitter