Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Развитие на детето от 4 до 5 години

Нормите са примерни, средно статистични данни, защото всяко дете е индивидуално.


Физическо развитие

- Обиколката на главата обикновено не се мери след тригодишна възраст.
- Има нужда от около 1,700 калории на ден.
- Слуха може да се оцени според коректното използване от детето на звуците и езика, както и от правилното следване на дадените му инструкции и отговори на въпроси.

Двигателно развитие

- Ходи по права линия (очертана с въже или тебешир на пода). На тази възраст продължават да се оформят навиците на управление на собственото тяло. Но чувството за равновесие, все още не е достатъчно развито. Дете на 4 г. все още не може самоуверено да мине по тясна пътечка или тясно мостче.
- Може съвсем уверено да бяга. Бяга, тръгва и спира, движи се около препятствия с лекота. Може да си играе с вас на гоненица и да ви бие, при проява от ваша страна на отстъпки и артистизъм. Бягайки, детето може свободно да си променя посоката на своето движение. Може да бяга в кръг.
- Може да пробяга достатъчно голямо разстояние - 150 метра и още. Но не си струва без причина да натоварвате детето толкова много.
- Усъвършенства уменията си да скача. Детето с лекота скача напред, по-сложна задача се оказва да скочи назад, но се справя. То може да прескочи не висок предмет, стъпала, малка шахта, но има още какво да се усъвършенства. Скача на един крак. Прескача предмети на 12 до 15 см височина, приземява се с двата крака едновременно.
- Без проблем се изкачва по "шведска стена" надолу и нагоре. Но да се отпусне само на ръце, все още не може, ръцете му не са достатъчно силни.
- Катери се по стълби, дървета, детски конструкции. Качва се и слиза по стълбите с редуване на краката.
- Може да направи салто през глава напред.
- Кара колело и държи посоката с увереност; заобикаля ъгли, избягва препятствия и насрещен “трафик”.
- Хвърля топка през глава; разстоянието и целта се подобряват.
- Строи кули с десет и повече кубчета.
- Прави форми и предмети от пластелин: сладки, змии, прости животни.
- Възпроизвежда някои форми и букви; може да пише печатни букви.
- Държи пастел или маркер с трипръстов захват.
- Рисува и чертае целенасочено; може да има идея на ум, но често се затруднява да я възпроизведе, поради което нарича произведението си по друг начин.
- Става по-точно в уцелването на гвоздеи и пирони с чук.
- Нанизва малки дървени топчета на конец.

 С грижа, за Вашите деца!

twitter