Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Развитие на детето от 3 до 4 години

Нормите са примерни, средно статистични данни, защото всяко дете е индивидуално.

Физическо развитие

- Стойката е по-изправена; коремчето все още е голямо и изпъкнало, гърбът е изкривен, тъй като коремните мускули все още не са напълно развити.
- Честотата на дишане е бавна и постоянна.
- Телесната температура продължава да варира в зависимост от активността, емоционалното състояние и обкръжаващата го среда.
- Мозъка достига около 80% от крайния си размер.
- 15 млечни зъбчета са почти напълно пораснали.

 С грижа, за Вашите деца!

twitter