Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Различията между момчетата и момичетата - стр.3

  • Момчетата изобретяват и играят игри, изискващи по – големи пространства и имат по – голяма нужда да прекарват повече време на открито;
  • Вниманието на момичетата към предметите е по – дълготрайно, но по – малко активно;
  • Момичетата се осланят повече на петте си сетива;
  • Момчетата се справят по – добре с визуалната информация, представена на лявото око, което захранва дясното полукълбо;
  • До петгодишна възраст момичетата изпреварват момчетата с шест месеца в общото развитие;
  • Момчетата, които възприемат себе си като физически силни, ще търсят грубата игра;
  • Момчетата, които се чувстват сигурни и компетентни, ще търсят независимост по – рано от момичетата.

 

Източник: "Как без крясъци и шамари да приучим детето на дисциплина", 2008, Джери Уайкоф, Барбара Юнел

 С грижа, за Вашите деца!

twitter