Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Желанието на децата за повече свобода

Гонени от постоянна нужда да опознават света, децата трябва непрестанно да бъдат „връщани в правия път” на безопасността, тъй като не са толкова самостоятелни и самоуверени, колкото си мислят. Докато проходилото ви дете расте, вие все повече ще трябва да бъдете нащрек и да не го изпускате от поглед.

Позволявайте му да експериментира обаче, само ако пространството около него е достатъчно безопасно. Помогнете му да опознае границите, като само изпитва зрелостта и отговорността си, преди да направи грешка в желанието си да му се позволи повече свобода. Позволявайте му волности, които съответстват на способностите му, и му предоставяйте чести възможности да затвърждава вашата убеденост в това, колко е зряло, за да си позволява тези волности.

Предпазване от проблема

  • Установете ясни граници

Рожбата ви има нужда да знае границите, в които може да експерементира, преди да започне да прави това, което искате от нея. Дори на едногодишно дете трябва да се каже кое е „законно”, за да се предотвратят колкото е възможно повече „нелегални” действия за в бъдеще.

  • Дайте възможност на детето си да разбира кога прекрачва установените граници

Вместо да повтаряте непрекъснато „ не там” или „ не така”, показвайте и говорете на младия изследовател и пътешественик как и какво би могъл да направи, без да се забърка в неприятности. Кажете например: „Можеш да пресичаш улицата, но трябва да ме държиш за ръката.”

 

Давайте повече свобода, отколкото детето показва, че може безопасно да понесе

 

Ако то ви показва, че е способно да поема отговорност в рамките на очертаните граници, разширете ги още малко. Позволявайте му да знае защо се променят те, за да се почувства добре от собствената си способност да следва инструкции, и че е достатъчно отговорно, за да воюва за свободата си. Кажете му: „Тъй като винаги ми се обаждаш, когато отиваш при приятелчето си в съседния двор, вече можеш да отидеш до края на улицата. Разбира се, винаги първо ме питай.”


 

Разрешаване на проблема

Как трябва да се постъпи

  • Предлагайте възнаграждения за това, че детето не напуска установените граници

Окуражавайте рожбата си да стои в очертаните граници, като я възнаграждавате за това. Кажтете й: „Радвам се, че не стана от люлеещия се стол и не отиде в съседния двор да играеш с приятелчето си. Сега можеш да се полюлееш още пет минути.”

  • Дайте му да разбере, че всяко неспазване на уговорката води до последствия

Научете детето, че всяко излизане от границите е за сметка на дадено забавление или удоволствие. Кажете му: „Съжалявам, но ти напусна двора. Сега ще трябва да останеш вкъщи.” Или: „Тъй като пресече улицата, сега няма да напускаш задния двор.”

  • Бъдете последователни

Ясно дайте да се разбере, че ще има последствия при всяко нарушение на правилото. Това ще го научи, че държите на думата си, и ще му помогне да се чувства по – сигурно в действията си, когато не сте край него, защото ще е пределно наясно какво очаквате от него.


 

Какво не трябва да се прави

  • Не си позволявайте да посягате на детето си за това, че е излязло на улицата

Шамарите отключват детската способност да се крие от родителите нещо, което е било последвано от наказание. Действително децата, които се промъкват сами на улицата, са в голяма опасност, така че не задълбочавайте проблема, като ги карате да правят това тайно.

 

Източник: "Как без крясъци и шамари да приучим детето на дисциплина", 2008, Джери Уайкоф, Барбара Юнел

 

 

 С грижа, за Вашите деца!

twitter