Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Желанието на децата за повече свобода

Гонени от постоянна нужда да опознават света, децата трябва непрестанно да бъдат „връщани в правия път” на безопасността, тъй като не са толкова самостоятелни и самоуверени, колкото си мислят. Докато проходилото ви дете расте, вие все повече ще трябва да бъдете нащрек и да не го изпускате от поглед.

Позволявайте му да експериментира обаче, само ако пространството около него е достатъчно безопасно. Помогнете му да опознае границите, като само изпитва зрелостта и отговорността си, преди да направи грешка в желанието си да му се позволи повече свобода. Позволявайте му волности, които съответстват на способностите му, и му предоставяйте чести възможности да затвърждава вашата убеденост в това, колко е зряло, за да си позволява тези волности.

Предпазване от проблема

  • Установете ясни граници

Рожбата ви има нужда да знае границите, в които може да експерементира, преди да започне да прави това, което искате от нея. Дори на едногодишно дете трябва да се каже кое е „законно”, за да се предотвратят колкото е възможно повече „нелегални” действия за в бъдеще.

  • Дайте възможност на детето си да разбира кога прекрачва установените граници

Вместо да повтаряте непрекъснато „ не там” или „ не така”, показвайте и говорете на младия изследовател и пътешественик как и какво би могъл да направи, без да се забърка в неприятности. Кажете например: „Можеш да пресичаш улицата, но трябва да ме държиш за ръката.”

 

Давайте повече свобода, отколкото детето показва, че може безопасно да понесе

 

Ако то ви показва, че е способно да поема отговорност в рамките на очертаните граници, разширете ги още малко. Позволявайте му да знае защо се променят те, за да се почувства добре от собствената си способност да следва инструкции, и че е достатъчно отговорно, за да воюва за свободата си. Кажете му: „Тъй като винаги ми се обаждаш, когато отиваш при приятелчето си в съседния двор, вече можеш да отидеш до края на улицата. Разбира се, винаги първо ме питай.”

 С грижа, за Вашите деца!

twitter