Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Политика за изпълнение на задълженията като администратор на лични данни по Общия регламент и доказване на това изпълнение на Частна детска градина „Доверие“ ЕООД

        Настоящите правила се  приемат в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) /Регламента/ и Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/.

       С настоящите правила се определят правилата, условията и реда за обработване на лични данни, приложими в дейността на Частна детска градина „Доверие“ ЕООД  в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Регламента.

Прочети още...

Предоставяне на административна услуга от ЧДГ „Доверие“

1. Наименование на административната услуга
Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

-         Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 72);

-         Наредба за предучилищното образование (чл. 36);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
        Директорът на детската градина

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължителното по ЗПУО обучение.
5. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път

6. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен
7. Такси или цени.

Не се дължат

8. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

9. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
        Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

10. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

11. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично /от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице

Не развличаме ли твърде много децата си?

Ще споделя с вас три наблюдения, които на пръв поглед са различни, но чудесно се вписват в една обща картина.

Преди известно време ми направи впечатление нещо, което ме накара да се замисля. Всичко започна със статия на Дмитрий Губин, в която се говореше за това, че ние, възрастните, когато плащаме, за да се учим, очакваме това да става интересно, ярко, заинтригуващо, а децата ни продължават да се мъчат с безплатното образование, скучното преподаване, нечитаемите учебници и безумната граматика.

Ами, да, помислих си аз, и започнах да се страхувам, че и моето дете така ще се тормози. Но в първи клас попаднахме в едно прогресивно училище и на млада, енергична учителка, която непрекъснато ни изумяваше с оригиналните си идеи, разработки и всевъзможни програми и учебни проекти. Децата отиваха на училище тичешком, играейки, се научиха да пишат, да четат, да смятат. Човек да се отпусне и да се наслаждава! Но ние, майките, сме си леко невротични и не можем така. Започнах да разсъждавам доколко такава мотивация е свързана с учебния процес и какво ще правим, когато ученето – а това рано или късно ще се случи – си стане просто учене и престане да е игра.

Прочети още...

Как да реагираме на детската агресия

Хапането, удрянето и скубането са нещо съвсем нормално при децата, които още не са започнали да говорят. Когато детето се държи така, то се опитва да ти каже, че нещо го притеснява и това е единственият начин, по който може да го демонстрира.

Прочети още...

Ателие в група "Лъвчета"


Как се прави снежен човек от пластилин...Децата от групата на "Лъвчетата" вече умеят това.
Повече снимки от ателието разгледайте на нашата фейсбук страница, ето тук.

Какво да правите, когато малкото дете не иска да яде?

Ето няколко съвета, ако Вашето 2-3 годишно дете не иска да яде:

Прочети още...

 С грижа, за Вашите деца!

twitter