Полезно

kids read

Актуално

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Стихчета

ДОБРЕ ДОШЛА

Излез и погледни
Какви прекрасни дни!
Сред клони разцъфтели
Са птиците запели.

 

И всеки млад листец,
И всеки бял цветец
Към слънцето нагоре
Е чашчица разтворил!

По градове, села
Добре си ни дошла,
Зелена, свежа, росна,
Ти, пролет цветоносна!

Елисавета Багряна

 

 

ПРОЛЕТ

Пеят птички пъстрокрили,
Трепне свежия листак,
Със чадър от синя свила
Руса пролет шета пак.


Спира над горите гъсти,
Спира сред полята тя
И разтваря с тънки пръсти
Най-сънливите цветя.


Дига гугличка и трепка
В луда радост всеки цвят
И по пъстрите му клепки
Топли капчици блестят.

Асен Разцветников

 

ПРОЛЕТНА РАДОСТ

Слънчо пак огря земята.
Вятърко разсмя листата.
Птичка литна в небесата.
Затанцуваха цветята.

Всичко мигом се събуди.
Пърхат нежни пеперуди.
Ромоли поточе бистро,
а небето е лъчисто.

Облаче по него плава.
Цялата земя запява
и за тебе и за мен
да е мирен, спорен ден!

 С грижа, за Вашите деца!

twitter