Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Кръгла маса

Кръгла маса на тема "Творческите игри за социализирането и творческото развитие на децата", с научен ръководител проф. д-р Елена Русинова, проведохме в ЧДГ "Доверие на 25.06.2014 г.
Наши гости бяха г-жа Ваня Трайкова, МОН (главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание"); Ренета Димитрова - МОН (държавен експерт, дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, отдел „Училищна мрежа”; Милка Славчева – председател БАЧУ; д-р Ангелина Вурдова – директор на дирекция „Обществено здраве“ към СРЗИ; директори на частни детски градини и родители на наши възпитаници.
С презентации по темата представиха своята работа през изминалата учебна година нашите колеги: Елица Александрова и Вяра Георгиева - учители в първа група; Мирослава Иванова - учител втора група; Боянка Генова - учител ПГ (5г.); Камелия Игнатова - учител ПГ (6г.) и Силвия Семковска - РЧО.
Представяне на проекта и обобщение на резултатите направи Илонка Горанова - директор на ЧДГ "Доверие".
Модератор и технически ръководител на кръглата маса беше Радослава Горанова (адм. директор).

Снимки от събитието >> http://doverie-bg.net/index.php/main-gallery/snimki/category/127-kragla-masa-25-06-2014-g

Подкатегории

 С грижа, за Вашите деца!

twitter