Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Юбилейни кръгли маси с родителите по групи - 20 години "Доверие"

Юбилейна кръгла маса с родителите на децата от филиал "Горското училище" - снимки >>>

Юбилейна кръгла маса с родителите на децата от първа група - снимки >>>

Юбилейна кръгла маса с родителите на децата от втора група - снимки >>>

Юбилейна кръгла маса в ПГ "Пчелички" - снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter