Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Обич и усмивки със свежото присъствие в нашия екип на студентите на държавна практика при нас

"Да опознаем Слънчевата система" - четвърта ПГ "Пчелички" - снимки >>>

Ситуация по Околен свят в първа група “Ягодки” - снимки >>>

"Къде живеят животните?" - състезателна игра в "Горското училище" - снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter