Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Куклен театър при децата в детската градина

Театър “Надя” при децата от първа група "Сладки плодчета" - снимки >>>

Театър "Надя" във филиал "Вълшебната гора" - снимки >>>

Театър "НАДЯ" във филиал "Горското училище" - снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter