Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

"English is fun" - вторите групи във филиал "Вълшебната гора"

Днес заедно с Monkey по английски език, децата преговориха частите от лицето (nose, mouth, ears, eyes, hair) и думите от последния урок, свързани с игрите, които играем в парка. Играхме интересни и забавни игри и пяхме весели песнички. Снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter