Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Изработване на сурвачки във втора група

Децата от втора група и техните родители, изработваха сурвачки за коледния базар в детската градина. Желанието ни беше да възродим и предадем тази българска ценност и обичай, който знаем от нашите баби. Благодарим на всички, които се включиха и допринесоха за красивите и автентични сурвачки!

Сурвачки във втора група "Катеричка Рунтавелка" - снимки >>>

Сурвачки във втора група "Ежко Бежко" - снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter