Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Седмицата на бащата в детската градина

Седмица на бащата във "Вълшебната гора" - снимки >>>

"Играя с татко" - втора група "Катеричка Рунтавелка" - снимки >>>

"Майсторим с татко" - трета група "Патето Яки" - снимки >>>

Седмица на бащата в трета група "Мики Маус" - снимки >>>

"Ръка за ръка с татко" - вечер на бащата в първа група - снимки >>>

"Вечер с татко" - трета група "Мечо Пух" - снимки >>>

"Празник с татко" - четвърта група "Пчелички" - снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter