Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Честит празник, будители!

Честит празник на НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ - някогашните и днешни! Честит празник на всички български учители, съхранили мислите си непокварени и приели с отговорност мисията да запазят чисти умовете и добродетелни сърцата на децата!

Денят на будителите във "Вълшебната гора" - снимки >>>

Денят на будителите в "Горското училище" - снимки >>>

Ден на народните будители в трета група "Мечо Пух" - снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter