Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

"Аз пазя чисто" - екологична инициатива с децата от втора и трета групи

Групи "Катеричка Рунтавелка" и "Патето Яки" - Снимки >>>

Групи "Мики Маус" и "Ежко Бежко" - Снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter