Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Честит 24-ти май - най-българският празник!

На всички българи – за най-българския празник!

На всички деца – с пожелание за непресъхващ стремеж към знание!

На родителите – да знаят и помнят, че знанието е най-ценният и най-големият дар, който могат да подарят на децата си!

На вас, скъпи колеги учители – с пожелание за търпение, вдъхновение, удовлетворение и съзнание за значимостта на ежедневната добре свършена работа, която е определяща за утрешния ден на всяко дете и може да промени света към по-добро!

На всички, които се грижат за духовната храна на хората – за важността на Вашия труд днес, повече от всякога!

Честит празник!!!

 С грижа, за Вашите деца!

twitter