Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Мултикултурното възпитание - водещо в изграждането на ценностната система на съвременното дете

Египетско парти в група “Пчелички” - снимки >>>

Японско парти в "Горското училище" - снимки >>>

Африканско парти във "Вълшебната гора" - снимки >>>

Африканско парти в първа и втора група - снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter