Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Спортни празници с деца и родители по групи

Първа група "Ежко Бежко" - снимки >>>

Първа група "Катеричка Рунтавелка" - снимки >>>

Втора група "Мечо Пух" - снимки >>>

Втора група "Патето Яки" - снимки >>>

Втора група "Мики Маус" - снимки >>>

Трета група "Пчелички" - снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter