Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Денят на Земята

Отбелязване в трета група "Пчелички" - снимки >>>

Отбелязване в първа група - снимки >>>

Отбелязване в ПГ „Сладки плодчета” - снимки >>>

Отбелязване във втора група - снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter