Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Сюжетно- ролева игра "Рожден ден" в първа група

През седмицата с децата от групите "Ежко Бежко" и "Катеричка Рунтавелка" организирахме и играхме игри на тема "Рожден ден". С много емоции, забава и нови умения децата влизаха в различни роли, разиграваха сюжети и обогатиха знанията си за празнуването на този личен празник. Снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter