Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

„Аз рисувам човече” - проект на ЧДГ „Доверие”

Представители на частни градини от София се събраха за да споделят и обсъдят своите резултати от организираната от ЧДГ "Доверие" инициатива - "Аз рисувам човече". В проекта се вкючиха повече от 300 деца на възраст от три до шест години.

 

Повече за проекта и неговите цели:

Организираните под формата на групови занимания игри са насочени към стимулирането на децата в две основни-БАЗИСНИ за детското развитие сфери:

  • Формирането на схемата на тялото – с всичките компоненти на развитиена лексиката за тялото, простраственото разположение на неговите части и изобразяването му – т.е. трансфер на научното в графичен план.
  • Развитие на екзекутивните функции – така наречения когнитивен контрол, критичен за успеваемостта на децата в обучението.

Съвременните изследвания в когнитивнатапсихология за пореден път доказватстатистически значимата връзка между овладяването на пространствената и сематичната система на тялото и езиковото и когнитивното развитие на детето. Връзката между тялото и езика е дълбока и се отнася до формирането на основни концептуални схеми. Осъзнаването и познаването на своето тяло в покой и в движение се осъществява чрез психичната интеграция на всички вътрешни и външни перцепции, които се проявяват чрез умствена или графична представа.

Екзекутивните функции, още наречени когнитивен контрол, са критични за успеха в училище и живота. Основните Екзекутивни Функции са:

  • Инхибиторен контрол – устойчиви навици, податливост на разсейващи фактори и дистрактори.
  • Работна памет – умствено задържане и използване на информация.
  • Когнитивна гъвкавост – адаптиране към промени в игровата или обучителната ситуация.

Екзекутивните функции са по-пряко свързани с готовността за училище, отколкотокоефициентът на интелигентност (IQ) или входното ниво на уменията за четене и математически операции. ЕФ са важни за академичните постижения през периода на обучение. Работната памет и инхибиторният контрол са независими предиктори на резултатите в училище от ПУВ до СУВ. Много деца започват училище с липса на екзекутивно – функционални умения. Учителите получават малко инструкции как да се подобрят екзекутивните функции и много деца в неадаптивни темпове на работа.

Нашият проект може да продължи с включването на децата в нови активности по развитие на екзекутивните функции.

Като обощение можем да подчертаем важната роля на графичното развитие на детето, организирането на групови дейности и игри за следене на инструкции и затвърждаване на умението за работа в група като предпоставка за училищната готовност на всички деца.

Повече снимки може да разгледате на страниците ни в социалните мрежи:

 

 С грижа, за Вашите деца!

twitter