Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Съобщение

Уважаеми родители,
Съгласно заповед на министъра на здравеопазването, с която се удължава срокът на всички въведени противоепидемични мерки до 12-ти април (включително), детското заведение няма да приема деца до горепосочената дата.

Дистанционното обучение на децата от всички групи и от яслата (2017 г.), продължава със същия интензитет. В тази връзка, изразяваме голямата си благодарност към всички родители за проявеното разбиране и ежедневното съдействие!!! <3

 С грижа, за Вашите деца!

twitter