Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Мартенски работилници

Мартенска работилница в група”Ягодки” - снимки >>>

Мартенска работилница в група “Черешки” - снимки >>>

Работилница за мартеници в трета група - снимки >>>

Пчелички с мартенички - първа група - снимки >>>

Работилничка за мартеници в четвъртите групи - снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter