Новини

kids read

Актуално

Събитиен календар

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Проект "Ден и нощ" във втора група "Сладки плодчета"

Със старание и сръчност, децата от втора група “Сладки плодчета” направиха общ проект “Ден и нощ”, като творчески завършек на седмичната тема по всички образователни направления. Проектът се осъществи и като взаимодействие с помощник-възпитателя, който взема активно участие в дейностите на групата. Снимки >>>

 С грижа, за Вашите деца!

twitter