Новини

kids read

Актуално

Промени в наредбата за детските играчки

МИЕТ (Министерство на икономиката, енергетиката и туризма) предлага за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета през 2010 г.


С новия документ се транспонира новата европейска Директива 2012/7/ЕС от 2 март 2012 г., свързана с безопасността на детските играчки. Тя е приета от Европейската комисия в съответствие със становището на Комитета за безопасност на играчките, което се базира на публикувани научни данни.

С евродирективата се променят граничните стойности на кадмий в играчките. Кадмият е токсичен химичен елемент, който прониква в дихателните пътища, кожата и лигавицата. При хроничната интоксикация се натрупва в организма и води до чернодробна или бъбречна недостатъчност. Има научни съобщения за тежки поражения върху костите и интелектуалното развитие на детето. Органите за надзор на пазара в световен мащаб съобщават за констатирано обезпокоително високо съдържание на кадмий в детската бижутерия, в някои случаи нивото на този метал достига до 90% от общото тегло. Този химичен елемент се използва все по-често в бои като заместител на оловото, защото е по-евтин.

Кадмият е от групата на CMR-веществата, които се излъчват (мигрират) от играчките и могат да бъдат опасни при всмукване, поглъщане, вдишване и пр. Те са канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията според европейското законодателство за химичните вещества, но евродирективата ги допуска в определени граници.

Новата наредба въвежда по-рестриктивен режим по отношение използването на кадмия. Стойностите на кадмия се намаляват в зависимост от материята на играчката. Ако тя е суха, трошлива, прахообразна или гъвкава, стойностите на този елемент се намаляват от 1.9 милиграма на килограм (съгласно действащата наредба) на 1.3 мг/кг. Ако материята на играчката е течна или лепкава, стойностите са съответно от 0.5 мг/кг на 0.3 мг/кг. При материя, остъргана от играчката, показателите са от 23 мг/кг на 17 мг/кг.

Новите гранични стойности на миграция на кадмий от играчките ще се прилагат от 20 юли 2013 г.

 

Източник: http://www.mi.government.bg/bg/news/miet-predlaga-za-obshtestveno-obsajdane-promenite-v-naredbata-za-detskite-igrachki-927.html

 С грижа, за Вашите деца!

twitter