Новини

kids read

Актуално

Благодарност!

Огромна благодарност към всички родители, които се включиха в дарителската кампания за събиране на средства в помощ на читалищата в пострадалите от наводненията село Богдан и село Каравелово!
Общата събрана сума е 3700 лв., която разделихме по равно за двете пострадали читалища - НЧ "Просвета" в с. Богдан и НЧ "Пробуда" в с. Каравелово. Прилагаме двете платежни за внесените суми.
Още веднъж благодарим на всички родители с добри сърца, които дадоха безценен урок по човеколюбие и съпричастност на децата си!!!

 С грижа, за Вашите деца!

twitter