За Нас

Член на БАЧУ

Член на Световната организация за предучилищно образование

Работно време - логопед

Всеки петък от 18:30-19:30ч.
се провежда безплатен
консултативен час
с предварително записване
на тел.: 0888 813 532

Безплатно

Консултативен час при логопед

Провежда се всеки петък
от 18.30 – 19.30ч.

Предварително записване

на тел. 0888 813 532

За Логопедичния кабинет

Какъв специалист е логопедът?

Логопедът е педагог, който извършва логопедично обследване, като чрез различни методи и методики определя логопедичната диагноза.Той осъществява педагогическа, възпитателна и корекционна дейност, като обучава и възпитава в правилна реч, коригира езиково-говорни аномалии на устната реч, четенето и писането. Попълва за всеки пациент индивидуална речева карта, следи и определя логопедичния статус, състоянието и разбирането на речта. Отразява отделните етапи на логопедичното въздействие и отчита резултатите от корекционно-възпитателната работа.

 С грижа, за Вашите деца!

twitter